Overwatch 2

Blizzard อาจทำการเปลี่ยนแปลง Moira และ Brigitte ใน Overwatch 2 ในไม่ช้า แม้จะมีการเปิดตัว Overwatch 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อความสมดุลของเกมก่อนหน้า Blizzard ได้ใช้วิธีการอย่างระมัดระวังในการแพตช์เกมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นั่นไม่ได้หมายความว่า Blizzard ไม่ได้จับตามองอย่างใกล้ชิด มีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนที่กำลังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของ Overwatch 2 และตอนนี้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากขึ้นในการสนับสนุน Overwatch

Read More